View Full Version : Nun ba za Wali Ullah wom


Son of Mountains
04-29-2010, 08:30 AM
Ta yaqeen okra Janana,
Zama zrah k sta da paara,
Abaseen da muhabat de,
Pa ghorzang de,
pa chapo de,
Pa chapo de
pa khato de,
Da hijraan pa shogeera k,
Beqarara neema shpa k,
Ta zama sang k walar ye,
Ta la maa sara ghagege,
Pa zargi me raa warege,
Za ko weekh ao ko ooda yam,
Za farigha yam ka na yam,
Tal da taa zikar kawama,
Har saa at de yaadawama,
Ma ka dumra dera meena,
La Allah sara kawale,
Laka taa che yaadawama,
Ka Allah me yaadawale,
Ta yaqeen okra Janana,
NAN BA ZA WALI ULLAH wom!

Feroz Afridi
04-29-2010, 07:08 PM
dair kha
mashallah