View Full Version : Da Khushal Khab Baba Kalyat..


AnGaaR
09-16-2010, 04:18 AM
Salamoona

Dair zchar ba ze da Khushal khan baba da kalyat na yaw tso mukhtasar shairona staso sara waisham.. Hila da chei khwakh ba mo shei

Da khushal khan baba kalyat kitab 1167 Panai lari.. Pa dai kitab kai Tol shairona dei kho Unwanona yai badal dei..

Masalan.. dai kitab kai da Ashiqi shairona,da dard aw gham shairona,Da marazono ilaj,Da Islam pa hakla malomat, Da deini masayalo hal,Mukhtalif monzona aw fawayed yai aw nor dair khkulai shairona ...

bas yaw tso wrazai rakai aw zaba karar karar da Pano na anzoorona akhlam aw taso sara ba yai waisham...

Pa darnawai


AnGaaR


p.s No one should write here..
If you liked this post or topic then Press then thanks button and thats all good with me :)

dkmlOcYWHTc

Here we go with a couple of poems..

http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/six.jpg
http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/ka.jpg
http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/ka2.jpg
http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/ka3.jpg






http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/one.jpg

http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/three.jpg

http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/five.jpg

http://i195.photobucket.com/albums/z247/AfG2KaBuL/Khushal%20Khan%20Khattak/seven.jpg

sitarag
10-23-2013, 11:54 PM
da khushal baba kulyat zar tar zar online ky....tashakur

یاسمینه
11-09-2013, 02:47 PM
da khushal baba kulyat zar tar zar online ky....tashakur

check this website:

http://kitabtoon.com/kitabona/shaeri/pakhwani (http://kitabtoon.com/kitabona/shaeri/pakhwani)

pukhtoonyaar
12-06-2014, 01:50 PM
Daa k'h mo pdf ta ko nu manana ba v