View Full Version : Da Mashal Takkar saib dwae shaeroona


BLS_1919v2.0
03-29-2010, 06:32 PM
Salamoona, two great poems by Mashal Takkar saib

لوبه

دا که د لر اؤ که د بر لوبه د ه = پښتنو دا ځمونږ د سر لوبه ده
لارے دی ټولې غلچکو نيولی = که د شمشاد که د خيبر لوبه ده
خلقو د پلار نيکه په نوم دهوکه کړو = ښه په ښکاره د رونړسحرلوبه ده
څوک مې کابل څوک پيښور ټکوی = ټوټې ټوټې مو د ځيګر لوبه ده
نيلام شروع د ننګ ناموس دے ځمونږ = دا د کرک او هشتنغر لوبه ده
منګی شو مات د بنګړو شور نشته دې = د پختونخواه سپيره ګودر لوبه ده
په سر سرتور د خويندو ميندو په نوم = يه پښتنو اوس د سنګر لوبه ده
ځمونږ د يو زړګی په څوکه باندې = دا د غليم تيره خنجر لوبه ده
د پلار نيکه کور ته مې اور لګوی = کوئټے ، کابل او پيښور لوبه ده
چې شهيدان مې په دنيا خرڅوی = که د ميوند که د ټکر لوبه ده


کله به ويښ شئ پښتنو بس نور روکيږو ګوارے

په خپل وطن پسې به ټول عمر ژړيږو ګوارے

د پښتنو په نوم قربانه څه شوے = يه نر پښتونه پير روښانه څه شوے
وطن ځما يئ لوټي لوټي کړلو = احمد بابا ميرويس خانه څه شوے
خپل شو مغل د پښتنو جامه کښ = يه غيرتمنده خوشحال خانه څه شوے
تورے تيرے د پښتنو شولې زنګ = يه دريا خانه ايمل خانه څه شوے
چې پښتانه درباندئ ننګ کوی تل فخرے ا فغانه باچا خانه څه شوے
د جنوبی هوا سړه غوندئ ده = عبدالله خانه ، صمد خانه څه شوې
محل د شګو دئ تاله واله شو = يه ليونيه غنی خانه څه شوے
په خپله غاړه ستا کچکول ګرځوم = اجمل خټکه ملنګ جانه څه شوے

زه خو مشال په لاس تيارو خپل ارمان ګټمه
ورانوم کرښےځان له لوئ افغانستان ګټمه

------------------------------------------------------------------------


وطنه
اے ځما د لوړو غرونو تاترو وطنه = چې ازمری پکښ اوسيږی سردرو وطنه
جګه شمله زه ستا په پت کښ په دنيا ګرځوم = چې دی عالم درته حيران د ننګ پښتو وطنه
په سر سرتورد خويندو ميندو د سلګو نه لوګې = د خپلو ورونړو شو ے کفن د لوپټو وطنه
څو که غليم يو جدا کړی يو تر بله سره = کوئټے ، کابل اؤ پيښور د دپښتنو وطنه
د پير روښان ، د احمدشاه ، د باچا خان په شا نتے = د درنو غټو پښتنو لوړو شملو وطنه
چي ستا غيرت ته سکندر د مچ وزر ښکاری = چې کړو يرغل پے يوسفزو د شاه ځلمو وطنه
چي د ايمل اؤ دريا خان وينه غورځنګ اووخی = دغليم کور کښ بے پايانه ذلذلو وطنه
دخوشحال ننګ چې د پښتو توره کښ او پړقيږی = مغل په کور کښ کړی ماتم د ميړنو وطنه
د ميرويس روح په لړزان دے تپوسونه کوی = د پښتنو کور کښ بے ځايه تربګنو وطنه


ځان به کړم خاؤرے ستا په سر باندے به سر ورکوؤم
د ټول جهان د پښتنو نه دا خبر درکوؤم

چې کړی اولس پکښ ميلې سخی مزارمې قسم = چي وی ګل ګل ، ميوه ميوه په کندهارمې قسم
چې د باګرام له لوری درومی ګل ورين بادونه = د سرو ګلونو چې وی ډهک په نګرهار مې قسم
هسکه غړ ے کښ د پنجشير د بدخشان لالونه = په ورشوګانو دکندوز باغ و بهار مې قسم
چې ننګ ناموس ورته ډالئ د مشرانو پاتې = د تودې وينې د پکتيا په سور انګار مي قسم
چې د تاريخ په تندی بريښی دسپوږمئ په شا نتے = دهنرمندو د باميانوو په شاهکار مې قسم
چې د امو دريا غورځنګ کړی په چپو راشی = د اټک سيمه کښ په ښکلی نوبهار مې قسم
چې د چترال ذولفې خورې شی د جهلم په سينه = په سرو ګلونو د پغمان قطار قطار مې قسم
د پېښور ارته سينه کښ چې ميشته دی سره = د لر اؤ بر د پښتنو په ښکلی ښار مې قسم
دملاکنډ ، مدين ، بحرين هم د کالام په لمن = په سندريزو ابشارونو نغمه زار مې قسم

د قيصه خوانې اؤ هتی خيلو سربازانو په نوم
هم د ميوند اؤ د ټکر د شهيدانو په نوم
سلګئ اخره چې اضغر کړله په غيږ کښ د مور
د پاکې وينې د بابړې ماشومانو په نوم

د پلار نيکه د کور تاوان له درست جهان غواړمه د امن ډهک به ترې اوس لوے افغانستان غواړمه• علی اضغر يو ماشوم وو چې د بابړې په خونړې واقعه کښ د مور په غيږه کښ د پاکستانی فوځيانو په ګولئ باندې اولږيدو اؤ شهيد شو

Sarbaz Khan
03-30-2010, 08:51 AM
superb, pa dii kho ye hadd karii dii,
د پښتنو په نوم قربانه څه شوے = يه نر پښتونه پير روښانه څه شوے
وطن ځما يئ لوټي لوټي کړلو = احمد بابا ميرويس خانه څه شوے
خپل شو مغل د پښتنو جامه کښ = يه غيرتمنده خوشحال خانه څه شوے
تورے تيرے د پښتنو شولې زنګ = يه دريا خانه ايمل خانه څه شوے

Sarbaz Khan
04-07-2010, 05:12 AM
Rasha pa swat ke da tyaray awo da tortum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Rasha her kor ke jaraganay da mehshar di kana
Rasha pa sro weeno da swat heryao sungar di kana
Rasha rodona da sro weeno cham pa cham ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora
Rasha barodo bande saway da chaman de kana
Rasha kandur kandur da wran o jar watan de kana
Rasha qatray qatray da sro weeno shabnum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Da pukhtunkhwa watan pa weeno banday sur de kana
Khudaya da zulam bazar garam de tanoor de kana
Rasha pa kwando, yateemano da sitam ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora..

(courtesy Junaid Khan on Facebook)

kakar
04-07-2010, 07:29 AM
^ Ajaba sha khond a wakey.

nor hum post ka.


dera manana.

Master Khan
04-07-2010, 07:58 AM
Rasha pa swat ke da tyaray awo da tortum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Rasha her kor ke jaraganay da mehshar di kana
Rasha pa sro weeno da swat heryao sungar di kana
Rasha rodona da sro weeno cham pa cham ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora
Rasha barodo bande saway da chaman de kana
Rasha kandur kandur da wran o jar watan de kana
Rasha qatray qatray da sro weeno shabnum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Da pukhtunkhwa watan pa weeno banday sur de kana
Khudaya da zulam bazar garam de tanoor de kana
Rasha pa kwando, yateemano da sitam ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora..

(courtesy Junaid Khan on Facebook)

Manana Deera khasta Wa.:thumbsup:

Feroz Afridi
04-20-2010, 04:31 PM
Rasha pa swat ke da tyaray awo da tortum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Rasha her kor ke jaraganay da mehshar di kana
Rasha pa sro weeno da swat heryao sungar di kana
Rasha rodona da sro weeno cham pa cham ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora
Rasha barodo bande saway da chaman de kana
Rasha kandur kandur da wran o jar watan de kana
Rasha qatray qatray da sro weeno shabnum ogora
Rasha jannat ke sre lambay da jahanum ogora
Da pukhtunkhwa watan pa weeno banday sur de kana
Khudaya da zulam bazar garam de tanoor de kana
Rasha pa kwando, yateemano da sitam ogora
Rasha jannat ke sre lambe da jahanum ogora..

(courtesy Junaid Khan on Facebook)


grano wrora sar baz khan
daira manana pa dagha sher delta khwandi kawalo bandey.

taso bayed khabar yey che da zama nazam dai.
za afsoos kawam che zeeni khalk sheroona post kawi kho de shair num na leeki
grano hewad walo da sher zama dey aw pa www.destaar.com (http://www.destaar.com) aw www.pukhtunwomen.org/forum (http://www.pukhtunwomen.org/forum) key khwandi dey.