View Full Version : marg aow taqdir da insan


Toramana
06-18-2010, 07:03 AM
da zmakai la thal na thar aowam asman
sta pa takal kai mai para koo jahan
razuna tool sho rasargand pa lara
pathai sho raz marg aow thaqdir da Insan

_____________________________

ae wago tago pa guna kakaro sabar okai
jumath tha rashai masalai da sawabuno kaigi

____________________________________

mung da ghurbath da kamisa da nwaro gwanjai bakhai
zamung da ganda thar ozi, da thara kham na ozi