View Full Version : Sar me jar stasa by Malang Jaan


Nokia_Apridy
05-15-2010, 10:35 PM
Wakhhhhhhhh dar kha Nazia khorakay manam da Salloot khu za

pa da nwara (heryan) shwam chay hem reply darnrku Malan jan baba wabkhay

Ao Nazia staso da malomatu (info) da para

MALANG JAN baba pa da wejlay wu Zahir Sha ao da haga dwalat (govt)

chay ta da Pukhtuistan khbray mkwa....

Bya Rosta Dr Najib Khyan ta hem pa loya jarga ka oyal chay

PUKHTUISTAN wail chay Pukhtuistan zmung na da ao mung da

haga na wu...........Wos wagora...