View Full Version : Shaghely Tegey


Darweshkhel
01-07-2011, 08:33 AM
Mr. Habibullah Tegey..

2761

2762

2763

2764

2765

2766

P A Y

Feroz Afridi
01-07-2011, 08:52 AM
zabardast.........
mashallah austaz tagai dair loy alim dai

Shehbaz Khan
01-07-2011, 09:33 AM
Manana For Sharing :)